برو بالا
مرجع دانلود کتب تکست
shadow

پوستر آناتومی انسان بایگانی - مرجع دانلود کتب تکست

دانلود پوستر بیماری انسداد ریوی مزمن (COPD) با کیفیت بالا برای مطب

دانلود پوستر بیماری انسداد ریوی مزمن (COPD) با کیفیت بالا برای مطب

پوستر بیماری انسداد ریوی مزمن با کیفیت فوق العاده در تکست بوک، مناسب برای مطب پزشکی و دانشجویان پوستر با کیفیت فوق العاده 4500 در 4500 و حجم 5 مگابایت می باشد و تا اندازه 120 در 120 سانتی متر بدون افت کیفیت قابل چاپ است.
دانلود پوستر سیستم عروقی با کیفیت بالا برای مطب

دانلود پوستر سیستم عروقی با کیفیت بالا برای مطب

پوستر سیستم عروقی با کیفیت فوق العاده در تکست بوک، مناسب برای مطب پزشکی و دانشجویان پوستر با کیفیت فوق العاده 4500 در 4500 و حجم 5 مگابایت می باشد و تا اندازه 120 در 120 سانتی متر بدون افت کیفیت قابل چاپ است.
دانلود پوستر اختلالات قلبی شایع با کیفیت بالا برای مطب

دانلود پوستر اختلالات قلبی شایع با کیفیت بالا برای مطب

پوستر اختلالات قلبی شایع با کیفیت فوق العاده در تکست بوک، مناسب برای مطب پزشکی و دانشجویان پوستر با کیفیت فوق العاده 4500 در 4500 و حجم 5 مگابایت می باشد و تا اندازه 120 در 120 سانتی متر بدون افت کیفیت قابل چاپ است.
دانلود پوستر رگ های خونی و مسیر عصبی با کیفیت بالا برای مطب

دانلود پوستر رگ های خونی و مسیر عصبی با کیفیت بالا برای مطب

پوستر رگ های خونی و مسیر عصبی با کیفیت فوق العاده در تکست بوک، مناسب برای مطب پزشکی و دانشجویان پوستر با کیفیت فوق العاده 4500 در 4500 و حجم 5 مگابایت می باشد و تا اندازه 120 در 120 سانتی متر بدون افت کیفیت قابل چاپ است.
دانلود پوستر  قلب انسان: آناتومی و فیزیولوژی با کیفیت بالا برای مطب

دانلود پوستر قلب انسان: آناتومی و فیزیولوژی با کیفیت بالا برای مطب

پوستر  قلب انسان: آناتومی و فیزیولوژی با کیفیت فوق العاده در تکست بوک، مناسب برای مطب پزشکی و دانشجویان پوستر با کیفیت فوق العاده 4500 در 4500 و حجم 5 مگابایت می باشد و تا اندازه 120 در 120 سانتی متر بدون افت کیفیت قابل چاپ است.
دانلود پوستر  بیماری های گوش میانی با کیفیت بالا برای مطب

دانلود پوستر بیماری های گوش میانی با کیفیت بالا برای مطب

پوستر  بیماری های گوش میانی با کیفیت فوق العاده در تکست بوک، مناسب برای مطب پزشکی و دانشجویان پوستر با کیفیت فوق العاده 4500 در 4500 و حجم 5 مگابایت می باشد و تا اندازه 120 در 120 سانتی متر بدون افت کیفیت قابل چاپ است.
دانلود پوستر سرطان پوست با کیفیت بالا برای مطب

دانلود پوستر سرطان پوست با کیفیت بالا برای مطب

پوستر  سرطان پوست با کیفیت فوق العاده در تکست بوک، مناسب برای مطب پزشکی و دانشجویان پوستر با کیفیت فوق العاده 4500 در 4500 و حجم 5 مگابایت می باشد و تا اندازه 120 در 120 سانتی متر بدون افت کیفیت قابل چاپ است.
دانلود پوستر پنومونیا با کیفیت بالا برای مطب

دانلود پوستر پنومونیا با کیفیت بالا برای مطب

پوستر  پنومونیا با کیفیت فوق العاده در تکست بوک، مناسب برای مطب پزشکی و دانشجویان پوستر با کیفیت فوق العاده 4500 در 4500 و حجم 5 مگابایت می باشد و تا اندازه 120 در 120 سانتی متر بدون افت کیفیت قابل چاپ است.
دانلود پوستر دستگاه تنفسی با کیفیت بالا برای مطب

دانلود پوستر دستگاه تنفسی با کیفیت بالا برای مطب

پوستر  دستگاه تنفسی با کیفیت فوق العاده در تکست بوک، مناسب برای مطب پزشکی و دانشجویان پوستر با کیفیت فوق العاده 4500 در 4500 و حجم 5 مگابایت می باشد و تا اندازه 120 در 120 سانتی متر بدون افت کیفیت قابل چاپ است.
دانلود پوستر عفونت های دستگاه تنفسی با کیفیت بالا برای مطب

دانلود پوستر عفونت های دستگاه تنفسی با کیفیت بالا برای مطب

پوستر عفونت های دستگاه تنفسی با کیفیت فوق العاده در تکست بوک، مناسب برای مطب پزشکی و دانشجویان پوستر با کیفیت فوق العاده 4500 در 4500 و حجم 5 مگابایت می باشد و تا اندازه 120 در 120 سانتی متر بدون افت کیفیت قابل چاپ است.
پکیج انیمشین های زیست شناسی شرکت McGraw-Hill
دانلود مجموعه آموزشی صفر تا صد سایت NCBI