برو بالا
مرجع دانلود کتب تکست
shadow

پوستر برای مطب پزشکی بایگانی - مرجع دانلود کتب تکست

دانلود پوستر ترومبوز وریدی عمقی با کیفیت بالا برای مطب

دانلود پوستر ترومبوز وریدی عمقی با کیفیت بالا برای مطب

پوستر ترومبوز وریدی عمقی با کیفیت فوق العاده در تکست بوک، مناسب برای مطب پزشکی و دانشجویان پوستر با کیفیت فوق العاده 4500 در 4500 و حجم 5 مگابایت می باشد و تا اندازه 120 در 120 سانتی متر بدون افت کیفیت قابل چاپ است.
دانلود پوستر خون با کیفیت بالا برای مطب

دانلود پوستر خون با کیفیت بالا برای مطب

پوستر خون با کیفیت فوق العاده در تکست بوک، مناسب برای مطب پزشکی و دانشجویان پوستر با کیفیت فوق العاده 4500 در 4500 و حجم 5 مگابایت می باشد و تا اندازه 120 در 120 سانتی متر بدون افت کیفیت قابل چاپ است.  
دانلود پوستر فشارخون با کیفیت بالا برای مطب

دانلود پوستر فشارخون با کیفیت بالا برای مطب

پوستر فشارخون با کیفیت فوق العاده در تکست بوک، مناسب برای مطب پزشکی و دانشجویان پوستر با کیفیت فوق العاده 4500 در 4500 و حجم 5 مگابایت می باشد و تا اندازه 120 در 120 سانتی متر بدون افت کیفیت قابل چاپ است.
دانلود پوستر وریدهای واریسی با کیفیت بالا برای مطب

دانلود پوستر وریدهای واریسی با کیفیت بالا برای مطب

پوستر وریدهای واریسی با کیفیت فوق العاده در تکست بوک، مناسب برای مطب پزشکی و دانشجویان پوستر با کیفیت فوق العاده 4500 در 4500 و حجم 5 مگابایت می باشد و تا اندازه 120 در 120 سانتی متر بدون افت کیفیت قابل چاپ است.  
دانلود پوستر بیماری انسداد ریوی مزمن (COPD) با کیفیت بالا برای مطب

دانلود پوستر بیماری انسداد ریوی مزمن (COPD) با کیفیت بالا برای مطب

پوستر بیماری انسداد ریوی مزمن با کیفیت فوق العاده در تکست بوک، مناسب برای مطب پزشکی و دانشجویان پوستر با کیفیت فوق العاده 4500 در 4500 و حجم 5 مگابایت می باشد و تا اندازه 120 در 120 سانتی متر بدون افت کیفیت قابل چاپ است.
دانلود پوستر سیستم عروقی با کیفیت بالا برای مطب

دانلود پوستر سیستم عروقی با کیفیت بالا برای مطب

پوستر سیستم عروقی با کیفیت فوق العاده در تکست بوک، مناسب برای مطب پزشکی و دانشجویان پوستر با کیفیت فوق العاده 4500 در 4500 و حجم 5 مگابایت می باشد و تا اندازه 120 در 120 سانتی متر بدون افت کیفیت قابل چاپ است.
دانلود پوستر اختلالات قلبی شایع با کیفیت بالا برای مطب

دانلود پوستر اختلالات قلبی شایع با کیفیت بالا برای مطب

پوستر اختلالات قلبی شایع با کیفیت فوق العاده در تکست بوک، مناسب برای مطب پزشکی و دانشجویان پوستر با کیفیت فوق العاده 4500 در 4500 و حجم 5 مگابایت می باشد و تا اندازه 120 در 120 سانتی متر بدون افت کیفیت قابل چاپ است.
دانلود پوستر رگ های خونی و مسیر عصبی با کیفیت بالا برای مطب

دانلود پوستر رگ های خونی و مسیر عصبی با کیفیت بالا برای مطب

پوستر رگ های خونی و مسیر عصبی با کیفیت فوق العاده در تکست بوک، مناسب برای مطب پزشکی و دانشجویان پوستر با کیفیت فوق العاده 4500 در 4500 و حجم 5 مگابایت می باشد و تا اندازه 120 در 120 سانتی متر بدون افت کیفیت قابل چاپ است.
دانلود پوستر آسم با کیفیت بالا برای مطب

دانلود پوستر آسم با کیفیت بالا برای مطب

پوستر آسم با کیفیت فوق العاده در تکست بوک، مناسب برای مطب پزشکی و دانشجویان پوستر با کیفیت فوق العاده 4500 در 4500 و حجم 5 مگابایت می باشد و تا اندازه 120 در 120 سانتی متر بدون افت کیفیت قابل چاپ است.
دانلود پوستر  قلب انسان: آناتومی و فیزیولوژی با کیفیت بالا برای مطب

دانلود پوستر قلب انسان: آناتومی و فیزیولوژی با کیفیت بالا برای مطب

پوستر  قلب انسان: آناتومی و فیزیولوژی با کیفیت فوق العاده در تکست بوک، مناسب برای مطب پزشکی و دانشجویان پوستر با کیفیت فوق العاده 4500 در 4500 و حجم 5 مگابایت می باشد و تا اندازه 120 در 120 سانتی متر بدون افت کیفیت قابل چاپ است.
پکیج انیمشین های زیست شناسی شرکت McGraw-Hill
دانلود مجموعه آموزشی صفر تا صد سایت NCBI